@InProceedings{Kowalski:2004,
  author  = "M. Kowalski and P. Kowalski",
  title       = "Powinności nauczyciela - wychowawcy na rzecz bezpieczeństwa społeczności szkolnej",
  booktitle   = "Edukacja dla bezpieczeństwa : w rodzinie, szkole i pracy; ISBN: 8371516495",
  address     = "Trzcianka, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Dom Wydaw. ELIPSA",
  pages       = "164--170",
  organization = "Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa",
  editor      = "Andrzej Zduniak, Marian Kryłowicz",
  year        = "2004",
}