@InProceedings{Rybakowski:2004,
  author  = "M. Rybakowski",
  title       = "Zakres, cele i znaczenie edukacji dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym",
  booktitle   = "Edukacja dla bezpieczeństwa : w rodzinie, szkole i pracy; ISBN: 8371516495",
  address     = "Trzcianka, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Dom Wydaw. ELIPSA",
  pages       = "201--206",
  organization = "Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa",
  editor      = "Andrzej Zduniak, Marian Kryłowicz",
  year        = "2004",
}