@InProceedings{Narkiewicz-Niedbalec:1993,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title       = "Wartości młodzieży szkolnej w Polsce lat dziewięćdziesiątych w porównaniu z wyborami rówieśników z krajów Europy Środkowej i Wschodniej",
  booktitle   = "Młodzież w okresie przemian społecznych",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Instytut Pedagogiki Społecznej WSP",
  pages       = "60--74",
  organization = "Instytut Pedagogiki Społecznej WSP",
  editor      = "Edward Hajduk, Franciszek Pastwa, Zdzisław Wołk",
  year        = "1993",
}