@InProceedings{Baron-Polańczyk:2003,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title       = "Projektowanie multimedialnych materiałów dydaktycznych a proces uczenia się i jego efekty",
  booktitle   = "Edukacja informacyjna : nowoczesne technologie informacyjne w procesie kształcenia: [materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. " Pedagogika Informacyjna"]; ISBN: 8389882450",
  address     = "Szczecin, Polska",
  publisher   = "Szczecin, Oficyna Wydaw. CDiDN",
  pages       = "303--308",
  organization = "Uniwersytet Szczeciński , Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli",
  editor      = "Kazimierz Wenta, Elzbieta Paprzycka",
  year        = "2003",
}