@InProceedings{Mróz:2004,
  author  = "P. Mróz",
  title       = "Metody i systemy do testowania urządzeń pomiarowo-sterujących",
  booktitle   = "Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej; ISBN: 8389712164",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "207--212",
  organization = "Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski",
  year        = "2004",
}