@InProceedings{Rybakowski:2003,
  author  = "M. Rybakowski",
  title       = "Diagnoza stanu bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym w strefie przyszkolnej",
  booktitle   = "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - zagrożenia cywilizacyjne w aspektach: pedagogicznym, instytucjonalnym i legislacyjnym : materiały z konferencji naukowej; ISBN: 8389032112",
  address     = "Katowice, Polska",
  publisher   = "Mysłowice, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlondla",
  pages       = "147--156",
  organization = "Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlondla w Mysłowicach, Szkoła Policji w Katowicach",
  year        = "2003",
}