@InProceedings{Kowalska:2002,
  author  = "E. Kowalska",
  title       = "Kształcenie międzykulturowe jako próba odpowiedzi pedagogiki na problemy współczesnego społeczeństwa wielokulturowego",
  booktitle   = "Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej",
  volume      = "Tom. II",
  pages       = "12--17",
  organization = "Wydział Pedagogiczny Akademii Pedagogizcnej",
  editor      = "Józef KuĽma i Janusz Morbitzer",
  year        = "2002",
}