@InProceedings{Baron-Polańczyk:2005,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title       = "Model kompetencji informacyjnych w zakresie projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych",
  booktitle   = "Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : sbornik prispevku z mezinarodni konference; ISBN: 8070419660",
  address     = "Hradec Kralove, Czechy",
  publisher   = "Hradec Kralove, Gaudeamus",
  volume      = "T. 2",
  pages       = "5--9",
  organization = "Univerzita Hradec Kralove",
  year        = "2005",
}