@InProceedings{Rybakowski:2005,
  author  = "M. Rybakowski",
  title       = "Tworzenie struktury wiedzy i umiejętności w procesie nauczania technologii mechanicznej",
  booktitle   = "Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : sbornik prispevku z mezinarodni konference; ISBN: 8070419660",
  address     = "Hradec Kralove, Czechy",
  publisher   = "Hradec Kralove, Gaudeamus",
  volume      = "T. 2",
  pages       = "109--111",
  organization = "Univerzita Hradec Kralove",
  year        = "2005",
}