@InProceedings{Dudek:2002,
  author  = "J. Dudek",
  title       = "Czy eunuch mógł zostać bizantyńskim mężem stanu (ze studium nad dziejami Bizancjum w XI wieku)",
  booktitle   = "Ad fontes : o naturze źródła historycznego: [materiały konferencyjne]; ISBN: 8322925646",
  address     = "Lubawka, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego",
  pages       = "313--330",
  organization = "Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego",
  editor      = "Stanisław Rosik i Przemysław Wiszniewski",
  year        = "2002",
}