@InProceedings{Powroźnik:2005,
  author  = "P. Powroźnik",
  title       = "Technologia PLC w sieciach komputerowych i przemysłowych",
  booktitle   = "Czwarta Konferencja Entuzjastów Informatyki - KEI 2005; ISBN: 8391652823",
  address     = "Chełm, Polska",
  publisher   = "Chełm, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
  pages       = "170--177",
  organization = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie",
  year        = "2005",
}