@InProceedings{Kowalska:2005,
  author  = "E. Kowalska",
  title       = "Rozwój wyższych szkół zawodowych w kontekście przemian w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego",
  booktitle   = "Edukacja jutra : XI Tatrzańskie Seminarium Naukowe; ISBN: 8392225406",
  address     = "Zakopane, Polska",
  publisher   = "Szczecin, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego",
  pages       = "83--88",
  editor      = "Franciszek Bereźnicki, Kazimierz Denek",
  year        = "2005",
}