@InProceedings{Kowalski:2005,
  author  = "M. Kowalski",
  title       = "Zachowania prozdrowotne kandydatów zawodu nauczycielskiego w kontek¶cie pytań o autorytet nauczycielski",
  booktitle   = "Edukacja jutra : XI Tatrzańskie Seminarium Naukowe; ISBN: 8392225406",
  address     = "Zakopane, Polska",
  publisher   = "Szczecin, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego",
  pages       = "309--313",
  editor      = "Franciszek Bere¼nicki, Kazimierz Denek",
  year        = "2005",
}