@InProceedings{Dudek:2002,
  author  = "J. Dudek",
  title       = "Antyczna geneza niektórych elentów ceremoniału zjazdu gnieździeńskiego",
  booktitle   = "Słowo do oglądania : [materiały konferencyjne]; ISBN: 8389712385",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "189--198",
  organization = "Zakłąd Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  editor      = "Grzegorz Kubski",
  year        = "2002",
}