@InProceedings{Dydak:1988,
  author  = "J. Dydak and P. Mróz and W. Faber",
  title       = "Mikrokomputerowy system wspomagania badania technologicznych właściwości materiałów",
  booktitle   = "10. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. Uczelniane WSI",
  volume      = "T. 3 : Mechanika : Technika biomedyczna i biocybernetyczna",
  pages       = "78--82",
  organization = "WSI w Zielonej Górze",
  year        = "1988",
}