@InProceedings{Gorzelana:2004,
  author  = "J. Gorzelana",
  title       = "Język religijny Franciszka Karpińskiego jako fenomen polskiego oświecenia",
  booktitle   = "Świat Słowian w języku i kulturze : [materiały V Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej Młodych Naukowców]; ISBN: 8360140251",
  address     = "Pobierowo, Polska",
  publisher   = "Szczecin, PPH ZAPOL",
  volume      = "Językoznawstwo",
  pages       = "85--89",
  organization = "Koło Naukowe Slavistów Uniwersytetu Szczecińskiego",
  editor      = "Ewa Komorska i Agnieszka Krzanowska",
  year        = "2004",
}