@InProceedings{Gorzelana:2004,
  author  = "J. Gorzelana and S. Seul",
  title       = "Kilka uwag o antroponimach Górali Czadeckich z gminy Brzeźnica (woj. lubuskie)",
  booktitle   = "Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego : (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny); materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska 21-24 października 2004; ISBN: 8392158938",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Nowy Targ, Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa",
  volume      = "Literatura i język",
  pages       = "232--236",
  organization = "Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu [i in.]",
  editor      = "Maria Madejowa, Anna Mlekodaj, Kazimierz Sikora",
  year        = "2004",
}