@InProceedings{Sałamaj:2005,
  author  = "M. Sałamaj",
  title       = "Koncepcja i implementacja synchroniczno-asynchronicznego, bezpiecznego mikrosterownika logicznego z dywersyfikacją części sterującej",
  booktitle   = "VII Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie - OWD 2005; ISBN: 8392224205",
  address     = "Wisła, Polska",
  publisher   = "Gliwice, [brak wydawcy]",
  volume      = "Archiwum Konferencji PTETIS, Vol.21",
  number   = "T.2",
  pages       = "217--222",
  organization = "Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach,",
  year        = "2005",
}