@InProceedings{Gratkowski:2005,
  author  = "T. Gratkowski",
  title       = "Automatyczne generowanie artefaktów wyjściowych dla czynności określenia interfejsów i operacji systemowych w metodzie Cheesmana-Danielsa z wykorzystaniem systemu ekspertowego",
  booktitle   = "Computer Methods and Systems - CMS '05 : V konferencja; ISBN: 8391642038",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, Oprogramowanie Naukowo-Techniczne",
  volume      = "Vol. 2 : Regular sessions",
  pages       = "483--488",
  organization = "AGH University of Science and Technology, Cracow Jagiellonian University, Cracow University of Technology",
  year        = "2005",
}