@InProceedings{Jenek:2005,
  author  = "M. Jenek and S. Laber and A. Lewandowski",
  title       = "Analiza wpływu preparatu eksploatacyjnego Motor Life na zmiany stanu powierzchni w procesie tarcia żeliwa GJL-250",
  booktitle   = "X Jubileuszowy kongres eksploatacji urządzeń technicznych; ISBN: 8372044554",
  address     = "Stare Jabłonki, Polska",
  publisher   = "Radom, Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji-Państwowego Instytutu Badawczego",
  pages       = "189--195",
  year        = "2005",
}