@InProceedings{Baron-Polańczyk:2005,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title       = "Projektowanie i wykorzystywanie multimedialnych materiałów dydaktycznych - aspekt etyczny, prawny i społeczno-ekonomiczny",
  booktitle   = "Edukacja informacyjna : technologie informacyjne w ponowoczesnym świecie : [III seminarium naukowe]; ISBN: 8389882809",
  address     = "Szczecin, Polska",
  publisher   = "Szczecin, Oficyna Wydaw. CDiDN",
  pages       = "224--230",
  organization = "Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie",
  year        = "2005",
}