@InProceedings{Jurczak:2005,
  author  = "P. Jurczak and A. Walicka and E. Walicki and D. Michalski",
  title       = "Rozkład ci¶nienia w szczelinie łożyska porowatego z wyciskanym filmem płynu potęgowego",
  booktitle   = "Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych : VII konferencja; ISBN: 8390652331",
  address     = "ŁódĽ, Polska",
  publisher   = "ŁódĽ, [brak wydawcy]",
  pages       = "17--20",
  organization = "Katedra Konstrukcji Precyzyjnych PŁ",
  year        = "2005",
  note        = "+ CD-ROM",
}