@InProceedings{Michalski:2005,
  author  = "D. Michalski and E. Walicki and A. Walicka and P. Jurczak",
  title       = "Analiza spadków ci¶nienia w przepływie ¶rodka smarnego modelowanego płynem Binghama w łożysku kulistym",
  booktitle   = "Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych : VII konferencja; ISBN: 8390652331",
  address     = "ŁódĽ, Polska",
  publisher   = "ŁódĽ, [brak wydawcy]",
  pages       = "29--32",
  organization = "Katedra Konstrukcji Precyzyjnych PŁ",
  year        = "2005",
  note        = "+ CD-ROM",
}