@InProceedings{Borawski:2003,
  author  = "S. Borawski",
  title       = "Krótki esej o pamięci. Wzorcowość a typowość w myśleniu o przeszłości",
  booktitle   = "Zapomniane dziedzictwo kulturowe : na wschodzie Europy od XV do XX wieku; ISBN: 8389712865",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego",
  pages       = "9-13",
  organization = "Uniwersytet Zielonogórski",
  editor      = "Maria Barbara Piechowiak (Topolska)",
  year        = "2003",
}