@InProceedings{Strzelecki:1995,
  author  = "R. Strzelecki and Z. Fedyczak and R. Kasperek",
  title       = "Badania eksperymentalne trójfazowego impulsowego sterownika mocy prądu przemiennego z tranzystorowymi łącznikami dwukierunkowymi",
  booktitle   = "Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE '95 : II konferencja; ISBN: 8390168251",
  address     = "Łódź - Arturówek, Polska",
  publisher   = "Łódź, Politechnika Łódzka",
  volume      = "T. 2",
  pages       = "575--580",
  organization = "Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej",
  year        = "1995",
}