@InProceedings{Baron-Polańczyk:2006,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title       = "Infrastruktura teleinformatyczna szkół podstawowych i gimnazjalnych - dostęp do internetu (raport z badań)",
  booktitle   = "Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : sbornik prispevku z mezinarodni konference; ISBN: 8070418354",
  address     = "Hradec Kralove, Czechy",
  publisher   = "Hradec Kralove, Gaudeamus",
  volume      = "T. 1",
  pages       = "20--28",
  organization = "Univerzita Hradec Kralove",
  year        = "2006",
}