@InProceedings{Drab:1986,
  author  = "M. Drab and A. Jędrczak",
  title       = "Możliwość rolniczego wykorzystania osadów garbarskich",
  booktitle   = "Problemy ochrony środowiska w przemyśle lekkim : konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Kołobrzeg, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, [brak wydawcy]",
  pages       = "46--56",
  organization = "Stowarzyszenie Włókienników Polskich oddział w Zielonej Górze",
  year        = "1986",
}