@InProceedings{Kondek:1985,
  author  = "K. Kondek and W. Kujanek and R. Sandecki",
  title       = "Suwmiarka elektroniczna",
  booktitle   = "XVIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - MKM '85 : materiały konferencyjne",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. Uczelniane WSI",
  pages       = "142--145",
  organization = "Instytut Automatyki i Metrologii Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze",
  year        = "1985",
}