@InProceedings{Kowalski:2006,
  author  = "M. Kowalski",
  title       = "Kilka refleksji o medialnych grach z młodzieżą wokół wartości zdrowia=A few reflection about mediumistic games of health value with yuoth",
  booktitle   = "Edukacja jutra=Education of Tommorow=Bildung von Morgen; ISBN: 8373740422",
  address     = "Zakopane, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego",
  pages       = "299--304",
  organization = "Akademia Wychowania Fizycznego",
  editor      = "Kazimierz Denek, Wojciech Starościak, Krystyna Zatoń",
  year        = "2006",
}