@InProceedings{Benyskiewicz:2002,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title       = "Cystersi łekneńscy wobec prawa i własności książęcej w XIII wieku. Krytyka autentyczności dokumentu Przemysła I z 24 II 1243 roku",
  booktitle   = "Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym; ISBN: 8371813740",
  address     = "Kamień Śląski, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Wydawnictwo DIG",
  pages       = "93--110",
  organization = "Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego",
  editor      = "Marek Derwich, Anna Pobóg-Lenartowicz",
  year        = "2002",
}