@InProceedings{Baron-Polańczyk:2006,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title       = "Infrastruktura teleinformatyczna szkół podstawowych i gimnazjalnych - wyposażenie w osprzęt multimedialny (raport z badań)",
  booktitle   = "Trendy ve vzdelavani 2006 : technika a informacni technologie; ISBN: 807220260X",
  address     = "Olomouc, Czechy",
  publisher   = "Olomouc, Pedagogicka Fakulta Univerzity Palackeho",
  pages       = "196--201",
  organization = "Votobia Olomouc",
  year        = "2006",
}