@InProceedings{Gorzelana:2005,
  author  = "J. Gorzelana",
  title       = "Językowy obraz kobiety w piosenkach ludowych polskich Bukowińczyków",
  booktitle   = "Rumuni i Polacy w Europie. Historia i dzień dzisiejszy : materiały z sympozjum; ISBN: 9730045070",
  address     = "Suczawa, Rumunia",
  publisher   = "Suceava, Związek Polaków w Rumunii",
  pages       = "31--40",
  organization = "Związek Polaków w Rumunii",
  year        = "2005",
}