@InProceedings{Sałamaj:2004,
  author  = "M. Sałamaj and P. Bubacz",
  title       = "Koncepcja i implementacja bezpiecznego mikrosterownika logicznego z dywersyfikacją części układowej",
  booktitle   = "VI Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie - OWD 2004; ISBN: 8391599183",
  address     = "Wisła, Polska",
  publisher   = "Gliwice, [brak wydawcy]",
  volume      = "Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 19, z. 6",
  pages       = "414--418",
  organization = "Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach",
  year        = "2004",
}