@InProceedings{Jurczak:2006,
  author  = "P. Jurczak and A. Walicka and E. Walicki and D. Michalski",
  title       = "Mechanical parameters of a squeeze film biobearing lubricated by a synovial fluid",
  booktitle   = "Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]; ISBN: 8374810432",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  volume      = "T. 2",
  pages       = "241--248",
  organization = "Wydzia³ Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk",
  year        = "2006",
}