@InProceedings{Jankowiak:2006,
  author  = "A. Jankowiak and P. Kuryło and E. Tertel",
  title       = "Automatyzacja kontroli procesu na przykładzie procesu wzbogacania rudy miedzi",
  booktitle   = "Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]; ISBN: 8374810432",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  volume      = "T. 2",
  pages       = "271--277",
  organization = "Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk",
  year        = "2006",
}