@InProceedings{Walicki:2006,
  author  = "E. Walicki and A. Walicka and D. Michalski and P. Jurczak",
  title       = "Zastosowanie reologii w trybologii",
  booktitle   = "Reologia - teoria, praktyka i zastosowanie : konferencja",
  address     = "Iwonicz Zdrój - Bóbrka, Polska",
  publisher   = "Warszawa, EKMA",
  pages       = "65--127",
  organization = "EKMA ; Anton Paar ; Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej",
  year        = "2006",
}