@InProceedings{Borawski:2004,
  author  = "S. Borawski",
  title       = "Podstawowe warunki skuteczności językoznawców w działaniu na rzecz ogólnonarodowej wspólnoty komunikacyjnej",
  booktitle   = "Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku : [materiały konferencyjne]; ISBN: 8371517068",
  address     = "Kamień Śląski, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Dom Wydaw. ELIPSA",
  pages       = "130--139",
  organization = "Komitet Językoznawstwa PAN [i in.]",
  editor      = "Stanisłąw Gajda, Andrzej MArkowski, Józef Porayski-Pomsta",
  year        = "2004",
}