@InProceedings{Borawski:2005,
  author  = "S. Borawski",
  title       = "Edukacja młodego arystokraty : wokół kwestii autorytetu w języku i wychowaniu",
  booktitle   = "Osoba i osobowość - czynniki je kształtujące : materiały z konferencji 9-11 maja 2005 r.; ISBN: 8389790",
  address     = "Łódź, Polska",
  publisher   = "Łódź, Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie",
  pages       = "41--52",
  editor      = "Magdalena Pietrzak",
  year        = "2005",
}