@InProceedings{Misztal:1992,
  author  = "S. Misztal and G. Bryś and G. Misztal",
  title       = "Spękania płyt stropowych występujące podczas montażu budynku realizowanego w systemie OTW-67/NS",
  booktitle   = "Badanie przyczyn i zapobieganie awariom konstrukcji budowlanych : XIII sympozjum",
  address     = "Szczecin-Świnoujście, Polska",
  publisher   = "Szczecin, [brak wydawcy]",
  pages       = "179--186",
  year        = "1992",
}