@InProceedings{Biliński:1989,
  author  = "T. Biliński and G. Misztal",
  title       = "Wpływ obciążeń dynamicznych na podatność i nośność połączeń sworzniowych w elementach zespolonych",
  booktitle   = "Konstrukcje zespolone : II konferencja naukowa : referaty",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej",
  pages       = "55--61",
  year        = "1989",
}