@InProceedings{Szmytkiewicz:1996,
  author  = "J. Szmytkiewicz and P. Mróz",
  title       = "Mikroprocesorowy układ sterujący miernika parametrów sieci energetycznej",
  booktitle   = "XXVIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - MKM '96",
  address     = "Częstochowa, Polska",
  publisher   = "Częstochowa, Wydaw. Politechniki Częstochowskiej",
  volume      = "T. 2",
  number   = "Konferencje ; nr 13",
  pages       = "238--243",
  organization = "Zakład Metrologii Instytutu Elektroniki i Systemów Sterowania Politechniki Częstochowskiej",
  year        = "1996",
}