@InProceedings{Dudek:2006,
  author  = "J. Dudek",
  title       = "Tryumf i asceza: Ideowa wymowa miejsca grobu Bazylego II (976-1025)",
  booktitle   = "Środowisko pośmiertne człowieka: Funeralia Lednickie - spotkanie 9; ISBN: 8391920364",
  address     = "Ostrów Lednicki, Polska",
  publisher   = "Poznań, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu",
  pages       = "149--156",
  organization = "Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu",
  editor      = "Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński",
  year        = "2006",
}