@InProceedings{Borawski:2006,
  author  = "S. Borawski",
  title       = "Trzy paradoksy. O języku i treści "Monologu królowej przedmieścia"",
  booktitle   = "Pogranicza : materiały z konferencji 8 - 10 maja 2006 r; ISBN: 9788389790255",
  address     = "-, Polska",
  publisher   = "Łódź, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie",
  pages       = "21--33",
  editor      = "Danuta Kowalska",
  year        = "2006",
}