@InProceedings{Janczak:1980,
  author  = "A. Janczak",
  title       = "Wpływ błędów kwantowania na zbieżność algorytmu identyfikacji metodą najmniejszych kwadratów",
  booktitle   = "Aparatura kontrolno-pomiarowa i regulacyjna : konferencja naukowa z okazji 15-lecia Instytutu Elektrotechniki",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej",
  pages       = "95--102",
  organization = "Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze",
  year        = "1980",
}