@InProceedings{Dudek:1993,
  author  = "J. Dudek",
  title       = "Wpływ kobiet na kształtowanie modelu wychowawczego arystokracji bizantyńskiej w XI i XII wieku : (w świetle biografii wybranych przedstawicielek rodziny Komnenów)",
  booktitle   = "Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX : materiały z konferencji naukowej Katedry Historii Wychowania - czerwiec 1993 r; ISBN: 8370960871",
  address     = "Bydgoszcz, Polska",
  publisher   = "Bydgoszcz, Wyższa Szkoła Pedagogiczna",
  pages       = "153--162",
  organization = "Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy",
  editor      = "pod red. Juliusza Jundziłła",
  year        = "1993",
}