@InProceedings{Kowalski:2007,
  author  = "M. Kowalski",
  title       = "Medialna "wszechobecność" wartości zdrowia (między podporządkowaniem a suwerennością człowieka - nauczyciela - ucznia)",
  booktitle   = "Edukacja jutra=Education of Tommorow=Bildung von Morgen : XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe; ISBN: 978837340488",
  address     = "Zakopane, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego",
  pages       = "249--254",
  organization = "Akademia Wychowania Fizycznego",
  editor      = "red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Julian Jonkisz, Sylwia Toczek - Werner",
  year        = "2007",
}