@InProceedings{Gorzelana:2006,
  author  = "J. Gorzelana",
  title       = "Kilka uwag o związkach frazeologicznych dotyczących zwierząt w języku polskich Bukowińczyków",
  booktitle   = "Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy = Mai aproape unii de alţii. Polonezii şi românii raportaţi la patriomoniul istoric şi cultural al Europei : materiały z sympozjum; ISBN: 9789730051575",
  address     = "Suceava, Rumunia",
  publisher   = "Suceava, Związek Polaków w Rumunii, Uniunea Polonezilor din România",
  pages       = "78--88",
  organization = "Związek Polaków w Rumunii, Uniunea Polonezilor din România",
  year        = "2006",
}