@InProceedings{Kamiński:2007,
  author  = "P. Kamiński and N. Kurhalyuk and M. Kasprzak and M. Szady-Grad and L. Jerzak",
  title       = "Modyfikacja procesów antyoksydacyjnych z udziałem pierwiastków chemicznych w krwi piskląt bociana białego (Ciconia ciconia) w zmiennych warunkach środowiska",
  booktitle   = "Ogólnopolski Kongres Zoologiczny : Zmienność - adaptacja - ewolucja; ISBN: 9788389112583",
  address     = "Olsztyn, Polska",
  publisher   = "Olsztyn, Polskie Towarzystwo Zoologiczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
  pages       = "130 [abstr.]",
  organization = "Wydział Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Zoologiczne",
  year        = "2007",
}