@InProceedings{Lewandowski:2007,
  author  = "A. Lewandowski",
  title       = "Ocena w³a¶ciwo¶ci tribologicznych æeliw EN-GJLP 250, EN-GJSFP 450-10 po obróbce nagniataniem warunkowanych rodzajem ¶rodka smarnego",
  booktitle   = "Tehnosfernaā bezopastnost', nade¾nost', kačestvo, resursosbere¾enie : materialy me¾dunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii; ISBN: 5890710362",
  address     = "Rostov-na-Donu, Rosja",
  publisher   = "Rostov-na-Donu, Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet",
  volume      = "Vyp. 9",
  pages       = "398--406",
  year        = "2007",
}