@InProceedings{Kotylak:2007,
  author  = "S. Kotylak",
  title       = "Problemy kontroli w kontekście innowacyjnego zarządzania",
  booktitle   = "Zarządzanie jest sztuką : innowacyjne metody identyfikacji i rozwiązywania problemów zarządzania; ISBN: 9788374811316",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "41--47",
  year        = "2007",
}